دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر صدور و ابطال اینترنتی
منبع -
مقدمه با سلام پیرو ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار،صدور اینترنتی از طریق سامانه ib shopاز این پس امکان پذیر نمی باشد.
متن خبر
پیوست