دسته بندی -
عنوان خبر دعوت به مجمع
منبع -
مقدمه به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان روز سه شنبه مورخ 15/10/1397 راس ساعت 14 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان سامان، پلاک 79، ساختمان ایده آل، طبقه دوم جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات ذیل تشکیل میگردد . ...
متن خبر
پیوست