صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 کارگزاری اردیبهشت ایرانیان 700
2 سرمایه گذاری فرهنگیان 300