شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان برای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری نقش جهان برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نقش جهان برای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری نقش جهان برای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۵ماهه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۵ماهه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ صورتمالی دوره ۵ماهه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ صورت وضعیت پرتفوی تیرماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ صورتمالی دوره ۵ماهه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ پرتفوی اردیبهشت ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت مالی برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ پرتفوی دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ عملکرد مدیر حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ عملکرد مدیر حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ صورتمالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ پرتفوی آذر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ پرتفوی آبان ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ صورت مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ پرتفوی مهر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ پرتفوی شهریور ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ عملکرد مدیر برای دوره ۹ماهه منتهی به ۱۹ تیرماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره ۹ماهه منتهی به ۱۹ تیرماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ پرتفوی مردادماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۹فروردین ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره ۶ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ صورت مالی برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۹ دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ گزارش عملکرد مدیر ۳ ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ پرتفوی تیر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی خرداد ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ پرتفوی اردیبهشت ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ پرتفوی فروردین ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ پرتفوی اسفند ماه ۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ پرتفوی بهمن ماه ۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ پرتفوی دی ماه ۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ پرتفوی آذر ماه ۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ پرتفوی آبان ماه ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ عملکرد مدیر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ عملکرد مدیر ۱۳۹۶۰۷۱۹ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد مدیر ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ گزارش ۹ ماهه حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد مدیر ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۱۳۹۶- حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ گزارش حسابرسی شده ۶ ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فروردین ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ گزارش عملکرد مدیر ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ گزارش عملکرد مدیر و صورت ها ۳ ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ گزارش ۳ ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده و عملکرد مدیر منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ عملکرد مدیر ۹۵/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۹۵/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد مدیر ۹۵/۰۴/۱۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ 'گزارش عملکرد مدیر حسابرسی شده۹۵/۰۱/۱۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۹۵/۰۱/۱۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ گزارش عملکرد مدیر ۹۵/۰۱/۱۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۹۵/۰۱/۱۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ عملکرد مدیر دوره سه ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ اصلاح شده دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۹ مهر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ صورتهای مالی سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ صورتهای مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد مدیر برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری نقش جهان منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نقش جهان منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۳.۱۰.۱۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صورتهای مالی سالیانه حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ صورت مالی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ صورت مالی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیر ۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ صورت مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین حسابرسی شده۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ صورت مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۹ فروردین ۹۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۹ دی ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ گزارش حسابرسی شده صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد مدیر و صورت های مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به ۱۹مهرماه۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۱۹تیر ماه۹۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۹فروردین ماه۹۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۹دی ماه۹۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد مدیر مربوط به دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۹مهرماه۹۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ گزارش سالیانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۹مهرماه۹۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ گزارش ۹ماهه منتهی به ۱۹تیرماه ۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ گزارش ۶ماهه حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فروردین ماه ۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ گزارش ۶ماهه حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فروردین ماه ۹۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ گزارش عملکرد مدیر و صورت ها ۳ ماهه منتهی به ۱۹ دی ماه ۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ گزارش حسابرسی شده یکساله منتهی به ۱۹ مهرماه۹۱ به همراه گزارش عملکرد مدیر دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ گزارش یکساله منتهی به ۱۹مهرماه۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ گزارش ۹ ماهه منتهی به ۱۹ تیرماه ۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ گزارش حسابرسی شده ۶ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فروردین ماه۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ گزارش ۶ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۹ فرودرین ماه ۹۱ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ گزارش ۳ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۹ دی ماه ۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ گزارش حسابرسی شده یکساله منتهی به ۱۹ مهرماه ۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ گزارش ۹ماهه اول منتهی به ۱۹ تیر ۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ گزارش حسابرسی شده ۶ماهه منتهی به ۱۹ فرودین ۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ گزارش ۳ماهه اول دانلود