صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۰.۴۰۷)% (۰.۷۰۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱.۱۸۱)% %۲.۰۳۵
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ %۷.۴۸۱ %۵.۸۱۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ %۳۰.۵۴۴ %۲۳.۳۱۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ %۵۴.۳۳۲ %۵۴.۲۱۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ %۱۶۷.۱۵۸ %۱۳۱.۲۵۴
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ %۱۲۰۷.۶۷۷ %۱۳۰۳.۵۹۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۰۵۰۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۴۹)% (۹۷.۴۶)%