صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۳.۷۳) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۱.۲۴) ۱.۲۸ (۹۸.۹۷) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۰۹ ۲.۸۸ ۱۸۸,۳۹۸.۱۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۲.۱۷) (۰.۴۵) (۹۹.۹۷) (۸۰.۸۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۳.۵۳) (۲.۰۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۴)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۱.۱) ۰.۲۲ (۹۸.۲۲) ۱۲۲.۲۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۳.۲۱) (۲.۱۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۷)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۵ ۰.۳۶ ۵۲۵.۶۸ ۲۷۷.۳۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۲۶) ۰.۰۱ (۶۱.۸۸) ۲.۱۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۸۲ ۰.۴۳ ۱,۸۸۵.۳۵ ۳۷۶.۶۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۱۹ ۲.۰۳ ۲۷۳,۷۲۱.۷۱ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۳۵) (۰.۵۵) (۷۱.۷۵) (۸۶.۸۴)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲.۷۹ ۱.۷۹ ۲,۳۰۸,۵۵۶.۵۷ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱.۷۱ ۰ ۴۸,۶۴۰.۶۲ ۰