شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۲.۴۲) (۳.۵۱) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۲.۵۹) (۲.۷۳) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ ۱.۲۳ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۲۸) (۱.۵۳) (۶۴.۲۷) (۹۹.۶۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۲.۲۹ ۰.۷ ۳۸۴,۱۹۴.۶۹ ۱,۱۶۵.۴۲
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳.۵۹ ۲.۷۶ ۳.۸۷E+۰۷ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲.۴۵) (۱.۹۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۴.۲۴) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۱.۰۴) (۰.۳۷) (۹۷.۸۳) (۷۴.۱۸)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۳۸) (۲.۵۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۳۷.۰۲ ۳۸۲.۸۵
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۷۶ ۲.۲۶ ۲.۰۹E+۰۶ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴.۵ ۴.۳۲ ۹.۵۸E+۰۸ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۸۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۸ ۰ ۳۶ ۰