صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۰.۴۱) (۰.۷) (۷۷.۴۳) (۹۲.۳۸)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱.۲۵ ۱.۳۶ ۹,۱۰۵.۹۹ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۵۶ ۱.۳۱ ۶۷۴.۵۵ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۶) (۰.۱۴) (۸۸.۷) (۴۰.۷)
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۲ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۲.۰۱) ۰.۲۱ (۹۹.۹۴) ۱۱۶.۷
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۳۳) (۲.۷۸) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۱.۷۱) (۰.۱۱) (۹۹.۸۲) (۳۲.۶۳)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۵ ۱.۱۹ ۵۲۶.۰۷ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۴۱) ۰.۳۹ (۷۷.۶۴) ۳۱۹.۷۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۰.۳۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۰.۳۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱.۹۱ ۰.۳۶ ۱۰۱,۰۳۳.۶۲ ۲۷۶.۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱.۰۲ (۰.۲۲) ۳,۹۶۸.۶۹ (۵۴.۴۴)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۱۶ ۱.۱۴ ۶,۵۶۲.۳۶ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۰۴ ۰.۴۱ ۴,۲۵۷.۹۳ ۳۴۲.۲۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۱۷ (۱.۴۱) ۸۶.۶۵ (۹۹.۴۳)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰