صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۷۳ ۲.۹۳ ۱,۸۵۲,۰۵۳.۹۳ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۹۷ ۰.۹۷ ۳,۲۷۴.۹۷ ۳,۲۷۰.۴۱
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۸۹ ۳.۵۴ ۱۱۰,۱۴۲,۵۰۹.۱۸ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۶۹ ۰.۶۵ ۱,۱۱۲.۹ ۹۶۵.۸۷
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۵ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۴۶ ۱.۴۱ ۱۹,۸۶۰.۶۶ ۱۶,۲۰۵.۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۱.۱۹) (۰.۹۸) (۹۸.۷۵) (۹۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۶۸) ۰.۸۶ (۹۱.۵۸) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۲۶ ۲.۳۳ ۹,۵۷۳ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۴۳) ۰.۶۳ (۷۹.۵۸) ۹۰۲.۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۸۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۰.۰۱) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۲ ۲.۶۷ ۲۸۵,۵۶۲.۸۳ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۲.۳) (۱.۶۴) (۹۹.۹۸) (۹۹.۷۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۶۱) ۰.۳۹ (۸۹.۲) ۳۱۷.۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۶۱ ۱.۵۶ ۳۴,۴۱۲.۹۷ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰