نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان در تاریخ 1389/07/20 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تائیدیه مجمع مورخ 1399/06/12 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان (تغییر آدرس)
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/14 ساعت 9:00
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ تمدید مجوز فعالیت
مچمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ سال مالی
مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تغییر کارمزد متولی
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳- تغییر بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳- تمدید مجوز صندوق، تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳-کاهش تعداد واحد سرمایه گذاری
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲
صورتجلسه مورح ۱۳۸۹/۰۵/۰۳
صورتجلسه مورح ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تمدید مجوز فعالیت
صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
صورتجلسه مجمع ۱۳۹۳/۱۰/۲۸