نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک،خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، ساختمان ایده آل، طبقه دوم- 09023331788 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی تهران(کارگزاری) 1 استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک،خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، ساختمان ایده آل، طبقه دوم- 09023331788 09023331688
2 آنلاین 23