نصب همراه صندوق fundMobileApp

ابلاغیه 98/446340 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

با سلام 

باتوجه به اینکه سرمایه گذاران در واریز وجه به حساب بانک صندوق  با مشکل محدودیت در مبلغ انتقال مواجه شده اند، امیدداریم با انتشار متن ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشکل مذکور مرتفع گردد. لذا از سرمایه گذاران تقاضا می شود با در دردست داشتن متن ابلاغیه به بانک ها مراجعه نمایند .  در ردیف 4 صفحه شماره 2 ابلاغیه ذکر شده است درصورتی که یک طرف نماد مالی مجاز باشد نیاز به ارایه مستندات نمی باشد و همچنین در پاورقی صفحه مذکور منظور از نهاد ها ی مالی مجاز نیز توضیح داده شده است. 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل