نصب همراه صندوق fundMobileApp

راهنما سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان

متن خبر

با سلام و احترام

با توجه به افزایش روز افزون سرمایه‌گذاران و عدم آشنایی کافی با نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش‌جهان لازم دانستیم تا توضیحاتی را در این خصوص به شما سرمایه‌گذاران محترم ارائه دهیم:

1- شماره حساب 700818737226 (شبا IR220610000000700818737226 ) نزد بانک شهر تنها حساب صندوق جهت واریز وجه صدور می‌باشد.

قبل از دریافت نام کاربری و رمز عبور و تکمی شدن پروسه اهراز هویت هیچ گونه واریزی ای به صندوق انجام ندهید در غیر این صورت کیله عواقب برعهده خود سرمایه‌گذار خواهد بود.

2-تصویر فیشی که بارگذاری میگردد باید کاملا واضح و شامل نام صاحب سپرده ، شماره حساب ، کدپیگیری ، مبلغ ، تاریخ واریز و ساعت واریز باشد در صورت واریز حضوری از طریق بانک حتما پرفراژ داشته باشد. در غیر این صورت کلیه عواقب بر عهده سرمایه‌گذار خواهد بود.

3- سرمایه‌گذاران تا ساعت 16:00 روزهای کاری صندوق (شنبه تا 4 شنبه) میتوانند نسبت به ثبت درخواست صدور و ابطال خود در سایت اقدام نمایند.

4-از واریز وجه در روزهای غیرکاری صندوق یعنی 5 شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی خودداری نمایید. در صورت واریز عودت داده میشود.

5-  به علت کاهش ساعت کاری بانک ها و تغییر سیکل ساعتی ساتنا/پایا در صورت واریز وجه بعد از ساعت 12:00وجه واریز شده عودت داده میشود.

6-  صدور خود را با جمع مبالغ ای که همگی در یک روز و  تا قبل از ساعت 12:00 واریز شده ثبت نمایید  و هنگام ثبت درخواست،تصویری متشکل از همه واریزی ها کنار هم بارگزاری نماییددرغیر این صورت کلیه عواقب برعهده خود سرمایه‌گذار است.

7- یک درخواست را چندین بار ثبت نکنید درصورت ثبت مصاعف کلیه صدور ها رد میشود.

8- از ثبت واریزی های خرد به صورت یه درخواست جدا گانه با مبلغی که صرفا صدور قابل ثبت گردد ،خودداری نمایدد و تنها از طریق توضیحات بند 6 اقدام به ثبت نمایید.

9- از ثبت مجدد درخواست صدوری که  تایید نشده ، رد شده و یا مواردی که اصلا هنوز روز تایید صدور فرا نرسیده خودداری نماید.

10- هرگونه درخواست عودت وجه فقط با نامه کتبی با امضا سرمایه‌گذار با ذکر زمان ثبت درخواست و زمان واریزی ، مبلغ، تاریخ ،کدملی امکان پذیر خواهد بود.

11- به دلیل قوانین پول شویی امکان تایید صدوری که واریزی اش از حساب بانکی مشترک و یا حسابی به نام شخص دیگر ، وجود ندارد و در صورت مشاهده درخواست رد و وجه عودت داده خواهد شد.

12- وجوه ابطال و تتمه صدور به حساب بانکی معرفی شده توسط سرمایه‌گذار واریز میگردد و نه سپرده ای که واریز وجه به صندوق از آن صورت پذیرفته است لذا در معرفی حساب خود دقت نمایید.

13- درهنگام ثبت درحواست صدور توجه کنید مبالغ به درستی ثبت شود( خطا های رایج : ثبت مبالغ با تعداد صفر کمتر و یا بیشتر، 121.000.000 به جای 212.000.000 و ....)

14- امکان ثبت درخواست صدور از طریق درگاه الکترونیکی در حال حاضر وجود ندارد لذا از طریق همراه بانک‌، اینترنت بانک‌ و یا مراجعه حضوری به بانک نسبت به واریز وجه اقدام نمایید.

15- حساب بانکی معرفی شده از سوی سرمایه‌گذاران جهت واریز وجه از صندوق به سرمایه‌گذاران می‌باشد و الزامی به واریز وجه صدور از حساب معرفی شده به صندوق وجود ندارد. همچنین الزامی به معرفی شماره حسابی نزد بانک شهر از سوی سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

16- در صورت واریز وجه ار طریق مراجعه حضوری به بانک از مسول بادجه بخواهید نام صاحب سپرده را در شرح سند ذکر کند.

17- درخواست صدور / ابطال ثبت شده با NAV فردای کاری صندوق محاسبه میشود (برای مثال سرمایه‌گذاری که یکشنبه اقدام به ثبت درخواست نماید،روز دوشنبه تایید و  با قیمت دوشنبه واحد صادر خواهد شد. قیمت دوشنبه روز سه‌شنبه محاسبه میگردد و تعداد واحد های صادر شده در کاردکس سرمایه‌گذار مشخص میگردد.)

18-با توجه به اینکه صندوق نقش جهان سهامی و بدون تقسیم سود است از زدن تیک سرمایه‌گذای محدد هنگام ثبت نام خودداری نمایید.