نصب همراه صندوق fundMobileApp

حساب بانکی صندوق جهت واریز وجه صدور

سرمایه گذاران محترم،

لطفا وجوه واریزی خود را صرفا از حساب خود سرمایه گذار و غیر مشترک به  حساب شهر که در منوی درباره صندوق اعلام شده واریز نمایید. در غیر این صورت وجوه واریزی طی یک هفته به حساب مقصد عودت داده خواهد شد.   

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما عزیزان کمال تشکر را دارد.