نصب همراه صندوق fundMobileApp

حساب های بانکی صندوق جهت واریز وجه صدور

با سلام و احترام سرمایه گذار محترم، لطفا وجوه واریزی خود را صرفا از حساب خود سرمایه گذار و به یکی از حساب های شهر , سامان که در منوی درباره صندوق اعلام شده واریز نمایید. در غیر این صورت وجوه واریزی طی یک هفته به حساب مقصد عودت داده خواهد شد.