نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع

به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان روز شنبه مورخ 16/06/1398 راس ساعت 14 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان سامان، پلاک 79، ساختمان ایده آل، طبقه دوم جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات ذیل تشکیل میگردد . دستور جلسه: 1- تصویب صورت های مالی سالانه. 2- تعیین حسابرس. 3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار. 4- سایر موارد در اختیار مجمع.