نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع

به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان روز دو شنبه مورخ 30/05/1398 راس ساعت 14 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان سامان، پلاک 79، ساختمان ایده آل، طبقه دوم جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع ذیل تشکیل میگردد .