نصب همراه صندوق fundMobileApp

صدور و ابطال اینترنتی

با سلام پیرو ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار،صدور اینترنتی از طریق سامانه ib shopاز این پس امکان پذیر نمی باشد.