نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز دعوت می شود در جلسه مجمع صندوق که در ساعت 12.00 مورخ 1396/11/25در نشانی  میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک 79، طبقه دوم تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: تغییر محل قانونی صندوق، تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ 1396/12/23


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل