نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع عمومی صندوق مشترک نقش جهان

بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 94/09/24 در محل کارگزاری اردیبهشت ایرانیان برگزار خواهد شد.