نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
ثبت صورتجسله مجمع مورخ 1400/01/29 راس ساعت 16:00 نزد سازمان 1400/02/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1400/01/29 1400/01/17
ابلاغیه 98/446340 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص 1399/04/18
ثبت افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان موضوع مجمع مورخ 1399/03/27 1399/04/03
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان راس ساعت ۱۴:۰۰ 1399/03/27
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ 1399/03/25
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ 1399/03/06 ساعت 14:00 1399/03/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان راس ساعت ۱۴:۰۰ 1399/03/06
ثبت صدور برای وارزی های انجام شده 1399/02/30
امکان ثبت صدور تا اطلاع ثانوی 1399/02/29
عودت وجوه به علت تکمیل شدن سقف واحدهای صندوق 1399/02/28
معرفی مدیر سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1399/02/28
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ 1399/02/27
ثبت صورتجسه مورخ جلسه مورخ ۲۰-۰۱-۹۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار 1399/02/20
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ 1399/02/11
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ 1399/02/11
راهنما سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 1399/02/10
حساب بانکی صندوق جهت واریز وجه صدور 1399/02/01
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ 1399/01/20
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ 1399/01/20
حساب های بانکی صندوق جهت واریز وجه صدور 1398/11/26
شماره ارتباطی پشتیبان واتساپ 1398/11/16
تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳- تغییر بند ۲-۲ و ۳-۲ امیدنامه (ترکیب دارایی صندوق) - حذف سقف هزینه های حق پذیرش و عضویت کانون ها 1398/11/07
تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰-تغییر کارمزد متولی 1398/07/16
تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-مجمع سالیانه 1398/07/16
تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-مجمع سالیانه 1398/07/16
تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶-تغییر هزینه حسابرس 1398/07/16
تصمیمات مجمع ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ بابت تغییر صاحبان امضا 1398/06/25
تصمیمات مجمع 1397/04/16 تغییر صاحبان واحد های ممتاز 1398/06/25
تصمیمات مجمع ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ بابت تمدید دوره فعالیت 1398/06/25
تصمیمات مجمع مورخ 29/08/1397 بابت تغییر کارمزد مدیر 1398/06/25
تصمیمات مجمع مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ بابت مجمع سالانه 1398/06/25
تصمیمات مجمع 1397/10/24 بابت تمدید دوره فعالیت و تغییر سال مالی 1398/06/25
دعوت به مجمع 1398/06/06
دعوت به مجمع 1398/05/14
صدور و ابطال اینترنتی 1398/01/20
مجمع صندوق 1397/10/25
دعوت به مجمع 1397/10/09
روزنامه کثیرالانتشار تغییر کارمزد مدیر صندوق 1397/10/01
تائید مجمع تغییر کارمزد مدیر 1397/09/26
ثبت تغییر در ترکیب صاحبین واحدهای ممتاز 1397/09/20
دعوت به مجمع جهت تغییر کارمزد مدیر در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ 1397/08/19
دوره فعالیت صندوق 1397/06/07
ثبت مجمع صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1397/04/27
مجمع تغییر در ترکیب صاحبان واحد های ممتاز 1397/04/20
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1397/04/04
دعوت به مجمع 1397/04/04
دعوت به مجمع 1397/04/02
تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری نقش جهان 1397/03/02
مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نقش جهان 1397/03/02
تمدید صندوق سرمایه گذاری نقش جهان 1397/03/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1396/11/24
برگزاری مجمع صندوق در مورخ۱۳۹۶/۹/۱۹-تعیین هزینه نرم افزار، برگزاری مجامع و حق الزحمه حسابرس و تغییر بند۲-۲-۵ امیدنامه صندوق 1396/10/26
برگزاری مجمع صندوق در مورخ1396/9/19-تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه و حسابرس 1396/10/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 1396/09/18
صورت جلسه مورخ 1396/08/03 - تمدید مجوز- تغییر مدیر صندوق و تغییر محل اقامت صندوق 1396/08/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان 1396/08/01
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات اساسنامه 1396/04/27
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳- حذف ضامن نقدشوندگی و تغییرات امیدنامه 1396/04/27
صورت جلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ 1396/03/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان 1396/03/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان 1396/03/21
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳- تصویب صورت مالی ۳۹ روزه 1396/01/15
صورت جلسه مجمع ۱۳۹۱/۱۱/۲۵- تصویب صورتهای مالی 1396/01/15
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ 1396/01/15
صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶- تعیین صاحبان امضا 1396/01/15
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ 1396/01/15
صورت جلسه مورخ ۱۳۸۹۰۵۰۳ 1396/01/15
روزنامه رسمی تمدید مجوز فعالیت 1395/11/10
صورت جلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ 1395/10/06 1395/11/05
مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ 1395/11/05
صورت جلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ 1395/10/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان 1395/09/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک نقش جهان 1395/09/24
صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۵/۰۸/۲۶ 1395/09/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1395/08/24
new 1395/04/22
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق نقش جهان 1395/03/11
روزنامه رسمی تمدید مجوز فعالیت 1394/10/15
صورتجلسه مجمع صندوق نقش جهان مورخ 94/09/24 1394/10/13
برگزاری مجمع عمومی صندوق مشترک نقش جهان 1394/09/18
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ 1394/09/02
صورتجلسه مجمع تمدید مجوز فعالیت مورخ ۹۴/۰۷/۱۵ 1394/09/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان 1394/07/06
مجمع صندوق نقش جهان مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ 1394/04/31
مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه اول)۱۳۹۳/۱۰/۲۸ 1394/03/05
مجمع صندوق سرمایه گزاری مشترک نقش جهان (دستور جلسه دوم) ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ 1394/03/05
پذیرش درخواست های صدور واحد های سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار 1394/01/17
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان 1393/06/22- تغییر حسابرس 1393/08/03
مجمع صندوق سرمایه گذاری نقش جهان مورخ 93/06/22 1393/07/14
بیانیه سیاست های سرمایه گذاری 1393/05/14
مجمع تغییر اساسنامه( تغییر حداقل تعداد واحد های صندوق از 10 واحد به 1واحد) 1393/01/25
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ 1392/11/07
مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳/۰۷/۹۲ 1392/11/01
تغییر صاحبان امضاء مجاز 1392/10/03
صورت جلسه مجمع سالیانه 1392/09/18
مجمع تغییر سالی مالی 1392/04/29
مجمع سالی مالی منتهی به ۱۹مهرماه۹۱ 1392/02/08
3 مجمع دوره ۳۹ روزه مالی منتهی به ۲۸ آبان ماه ۹۱ 1392/02/08
مجمع تمدید فعالیت صندوق سال 91 1391/05/14
مجمع سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ 1390/12/02