صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۵۳۴
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

  هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمين شده است . همچنين در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
سرمايه گذاري در سهام پذيرفته شده در بورس يا بازار اول فرابورس حداقل 70% از دارائيهاي صندوق
1- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف يك ناشر  
1-1- پذيرفته شده در بورس تهران حداكثر 10 % از داراييهاي صندوق
1-2-پذيرفته شده در فرابورس ايران حداكثر 5% از داراييهاي صندوق
2- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در يك صنعت. حداكثر 30 % از كل داراييهاي صندوق
3- سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس حداكثر 20 % از كل داراييهاي صندوق
4- سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر حداكثر 5% از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
5- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر تا سقف 5% از ارزش روز کل سهام مجاز پرتفوی صندوق
6- اخذ موقعیت فروش در قراداد اختتیار معامله خرید سهام حداکثر تا سقف 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در هر زمان