صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان 43,346,135,759
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: امید ارجمندنیا 10,379
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,621 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,242,221
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,176,331
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,176,331
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود