صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان 46,170,494,116
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: امید ارجمندنیا 10,813
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,187 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,344,816
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,269,906
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,269,906
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود